fbpx
RezerwacjaOnline

Opis działalności

 • Obiekt Dom „Pod koziołkami” w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza 13 F, zwany dalej Pensjonatem, świadczy odpłatnie usługi noclegowe i gastronomiczne.
 • Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.

Zadatki

 • Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Pensjonacie jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu wprowadzenia rezerwacji wstępnej.
 • Po odnotowaniu wpływu zadatku, drogą mailową lub telefonicznie potwierdzamy rezerwację.
 • Brak wpływu zadatku w okresie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej skutkuje anulowaniem w/w rezerwacji.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Pensjonatu.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

Płatności

 • Aktualny cennik za usługi Pensjonatu dostępny jest na stronie internetowej www.dompodkoziolkami.pl oraz w recepcji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku, w szczególności dla ostatnich wolnych pokoi ( oferty „last minute” ). Ceny rezerwacji wcześniej zawartych nie ulegają zmianie.
 • Gość przybywający do Pensjonatu zobowiązany jest do dokonania w dniu przyjazdu zameldowania w recepcji zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz z późniejszymi zmianami.
 • Gość przybywający do Pensjonatu na dłużej niż jedną dobę, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą nr XVI/162/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28.11.2011.
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu lub najpóźniej do godziny 12:00 dnia następnego.
 • Wszystkie należności za usługi pobiera recepcja.
 • W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 • Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

Dzieci

 • Zniżki dla dzieci naliczane są na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia.
 • Za dzieci do 3 lat - bez świadczeń (tzn. śpiące i jedzące z 2 osobami pełnopłatnymi ) nie pobieramy opłaty pobytowej.
 • Dzieciom do lat 10 przysługuje 30 % zniżki.
 • Na terenie Pensjonatu opiekę nad dziećmi sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice lub opiekunowie ( w szczególności dotyczy to takich miejsc jak pokój i plac zabaw, basenik oraz strefa rozrywki i strefa MINI SPA ).

Zwierzęta

 • Akceptujemy zwierzęta, jednak każdorazowo prosimy o wcześniejszą konsultację w tej sprawie.
 • Gość przywożący ze sobą zwierzę winien zgłosić ten fakt w dniu przybycia do Pensjonatu.
 • Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym Gościom oraz pracownikom i mieniu Pensjonatu (smycz, kaganiec, kojec, klatka itp.)
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do ogólnodostępnych pomieszczeń Pensjonatu ( jadalnia, bar, sala zabaw itd.)
 • Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel.

Miejsca postojowe

 • Pensjonat dysponuje niestrzeżonym, monitorowanym placem z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów Gości. Parkowanie w/w. pojazdów jest dozwolone wyłącznie w miejscu przeznaczonym do tego celu.
 • Korzystanie z miejsc postojowych jest bezpłatne.
 • Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa oraz znajdujące się w nim mienie.

Obowiązki pensjonatu

 • Pensjonat ma obowiązek zapewnić swoim Gościom: - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług - sprawność urządzeń technicznych.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 • Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu itp.

Bezpieczeństwo i wygoda gości

 • W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 7:00.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości, bądź szkodę Gościom, pracownikom Pensjonatu lub osobom trzecim przebywającym w Pensjonacie.
 • Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Pensjonacie, mogą przebywać na jego terenie w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.
 • Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 • Za zgubione klucze pobieramy opłatę w kwocie 50 zł
 • Pensjonat ponosi odpowiedzialność za rzeczy i mienie Gościa wniesione na teren Pensjonatu zgodnie z przepisami K.C.
 • Gość powinien poinformować o utracie lub zaistniałej szkodzie rzeczy wniesionych do Pensjonatu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Obowiązki gości

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzysta podczas pobytu w Pensjonacie, a które powstały z jego winy, winy dzieci przebywających pod jego opieką, z winy jego zwierzęcia, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Pensjonatu zabronione jest używanie czajników elektrycznych, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych.
 • Na terenie Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Sprzęt sportowy ( narty, deski snowboardowe, buty narciarskie, rowery itp.) należy przechowywać wyłącznie w przeznaczonym do tego celu, monitorowanym pomieszczeniu. Obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia w/w sprzętu do pokoi.